پردازش در کامپیوتر:

هر کامپیوتر را میتوان به شش بخش قسمت منطقی تقسیم کرد:

  • واحد ورودی:مانند صفحه کلید,موس,میکروفن…
  • واحد خروجی:مانند صفحه نمایش,چاپگر,بلندگو…
  • واحد حافظه محلی برای ذخیره اطلاعاتی است که در حین پردازش نیاز داریم.داده های ورودی مورد نیاز برای پردازش و همچنین نتایج حاصل از پردازش در این محل ذخیره میشوند.اصطلاحا به این حافظه ,حافظه اصلی میگوییم
  • واحد محاسبه و منطق: اعمال محاسباتی و تصمیم گیری های منطقی را انجام میدهد
  • واحد پردازش مرکزی وظیفه هماهنگ کردن اجزای مختلف را برای اجرای یک پردازش خاص بر عهده دارد
  • واحد ذخیره سازی ثانویه که اطلاعات را به طور داعم ذخیره میکند

© کپی رایت - www.irccode.ir